در طرح مودت در آستان این امامزاده که با استقبال خوب مردم روستا برگزار گردید و مایه امیدواری اعضای هیات امنا شد ، پیشرفت بسیار خوبی در ادامه ساخت این بنا داشته و امید است با ادامه این کمکها بتوان هر چه سریعتر این بنا را تکمیل کرد.انشاالله.