با کمک مردم و اهالی خوب روستا بخصوص جوانان مومن و انقلابی الحمد الله پیشرفت خوبی تا این لحظه داشته ایم.