قابل ذکر است فاصله این روستای از شهر اراک حدود 45 کیلومتر است دارای حدود 1500 نفر جمعیت و 250 خانوار می باشد.