عملیات ساخت بنای این امامزاده از حدود سه سال پیش با همکارای اهالی محترم روستا ساخته شده که به حمدالله پیشرفت نسبتاً خوبی را تا این تاریخ داشته است.جا دارد از اهالی محترم روستای خرم آباد که با کمکهای خود مایه امیدواری این هیات امناء را فراهم کردند تشکر نمائیم.